I Liceum
Ogólnokształcące
im. Karola Miarki
w Mikołowie
(32) 226 26 17
Nawigacja
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
I Liceum
Ogólnokształcące
im. Karola Miarki
w Mikołowie
Location

43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 25
lo1mikolow@miarka.edu.pl

Phone number

tel. +48 (32) 226 26 17

Z nami osiągniesz sukces każdego dnia

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki jest najstarszą szkołą średnią w Mikołowie.

Już prawie 100 lat w naszej szkole młodzi ludzie rozwijają swoje pasje, zdają maturę i nazwiązują przyjaźnie na całe życie.

Zapraszamy także Ciebie!

O nastolatkach wie wszystko, było świadkiem kłótni, wzruszeń i odkrywania świata dorosłych, bo wychowało tysiące młodych ludzi. Mowa o I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie. -Szkoła, ta sędziwa jubilatka nie starzeje się, a przeciwnie- rozwija się. Nasze liceum, mimo że ma 95 lat to, zaglądamy mocno w przyszłość i chcemy, żeby wszystko było bardzo nowoczesne, wspaniałe – mówi Irena Radomska, dyrektor I LO im. Karola Miarki w Mikołowie. -Młodzież oczywiście wie, po co do szkoły przychodzi, rozwija swoje talenty, zdobywa wiedzę – dodaje dyrektor Radomska.

Taki jubileusz to nieczęsta sprawa. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki obchodzi właśnie 95-lecie. Ale młodzież też potrafi świętować. Zwłaszcza w takim dniu, gdy nie trzeba walczyć o stopnie. -Dzieje się tu bardzo dużo rzeczy, co roku otwierane są nowe profile, bardzo dobrzy nauczyciele i wysoki poziom zdawalności matur – mówi Kuba Bartycki, uczeń.

Jak przystało na szkołę imienia Karola Miarki, prężnie działa tu klasa o profilu dziennikarskim. W tym roku Telewizja TVS obejmuje nad nią patronat. -Moi uczniowie chcieliby poznać pracę dziennikarza telewizyjnego. Tak jak wcześniej wspominałam

już poznali pracę dziennikarzy radiowych, dziennikarzy, którzy piszą do prasy, natomiast nie poznali jeszcze pracy dziennikarza telewizyjnego, a wiem, że w mojej klasie są osoby, które wiążą z tym zawodem swoją przyszłość – mówi Izabela Machnicka, wychowawczyni klasy dziennikarskiej.

Link do strony

Historia szkoły

Początki liceum sięgają 1904 roku, kiedy powstała w Mikołowie niemiecka szkoła średnia dla chłopców. W 1922 roku powstało tu polskie progimnazjum. W 1939 roku przekształcono je w czteroklasowe gimnazjum i dwuklasowe liceum.

Podczas drugiej wojny światowej budynek szkolny służył jako szpital wojskowy. W 1946 roku dotychczasowe gimnazjum i liceum zostało zastąpione jedenastoklasową szkołą ogólnokształcącą. 14 kwietnia 1960 roku nadano jej imię Karola Miarki.

W XXI wieku nastąpiły kolejne reformy oświaty. W 2002 roku czteroletnie liceum przekształcono w trzyletnie, a w 2005 roku odbyła się pierwsza „nowa matura”. Podpisano też umowy patronackie z wyższymi uczelniami.

Więcej Link do strony

Patron szkoły

Coś wstępnego, ładnego o Patronie szkoły. Link do strony

Podręczniki i programy

Link do strony

Psycholog / Pedagog

Link do strony

Kalendarz

Link do strony

Plan lekcji

Link do strony

Kadra nauczycielska

Link do strony

Biblioteka

Link do strony

Losy absolwentów

Link do strony

Zajęcia dodatkowe

Link do strony Kółko historyczne

Opieka medyczna

Link do strony

Z życia szkoły
Ogłoszenia / Zapowiedzi / Relacje

Z życia szkoły
Uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski finalistą Olimpiady Wie­dzy o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym

29.04.2019 23:22

Uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski finalistą Olimpiady Wie­dzy o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym

W dniach 5–7 kwiet­nia uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski prze­by­wał w War­sza­wie, gdzie brał udział w 60 Olim­pia­dzie Wie­dzy  o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym.

Czytaj więcej
Uczeń klasy 1F Alexander Broda finalistą Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego

17.04.2019 20:54

Uczeń klasy 1F Alexander Broda finalistą Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasz uczeń Ale­xan­der Broda z klasy IF ode­brał w Pozna­niu na Uni­wer­sy­te­cie Adama Mic­kie­wi­cza dyplom fina­li­sty Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego.

Czytaj więcej

Ogłoszenia i zapowiedzi
Z życia naszej szkoły

Ogłoszenia i zapowiedzi z życia naszej szkoły

Relacje — Wydarzenia
Z życia naszej szkoły

Ogłoszenia i zapowiedzi
Uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski finalistą Olimpiady Wie­dzy o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym

29.04.2019 23:22

Uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski finalistą Olimpiady Wie­dzy o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym

W dniach 5–7 kwiet­nia uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski prze­by­wał w War­sza­wie, gdzie brał udział w 60 Olim­pia­dzie Wie­dzy  o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym.

Czytaj więcej
Uczeń klasy 1F Alexander Broda finalistą Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego

17.04.2019 20:54

Uczeń klasy 1F Alexander Broda finalistą Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasz uczeń Ale­xan­der Broda z klasy IF ode­brał w Pozna­niu na Uni­wer­sy­te­cie Adama Mic­kie­wi­cza dyplom fina­li­sty Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego.

Czytaj więcej

wydarzenia
Akcja krwiodawstwa
Dzień otwarty dla uczniów gimnazjów
16 powiatwy konkurs „Na Skrzy­dłach Wyobraźni”

Wizyty
Uczeń klasy 2F Wojciech Tąta finalistą konkursu „Losy żoł­nie­rza i dzieje oręża pol­skiego”
Uczeń klasy 2E Szy­mon San­dura finalistą konkursu „My w Euro­pie”
1B w Teatrze Śląskim
Piłka nożna dziewcząt
2F w sądzie

Nasze sukcesy
… … … … …

Z życia szkoły
Uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski finalistą Olimpiady Wie­dzy o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym

29.04.2019 23:22

Uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski finalistą Olimpiady Wie­dzy o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym

W dniach 5–7 kwiet­nia uczeń klasy 2F Klau­diusz Karo­lew­ski prze­by­wał w War­sza­wie, gdzie brał udział w 60 Olim­pia­dzie Wie­dzy  o Pol­sce i Świe­cie Współ­cze­snym.

Czytaj więcej
Uczeń klasy 1F Alexander Broda finalistą Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego

17.04.2019 20:54

Uczeń klasy 1F Alexander Broda finalistą Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego

Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasz uczeń Ale­xan­der Broda z klasy IF ode­brał w Pozna­niu na Uni­wer­sy­te­cie Adama Mic­kie­wi­cza dyplom fina­li­sty Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Języka Nie­miec­kiego.

Czytaj więcej

Wizyty
Uczeń klasy 2F Wojciech Tąta finalistą konkursu „Losy żoł­nie­rza i dzieje oręża pol­skiego”
Uczeń klasy 2E Szy­mon San­dura finalistą konkursu „My w Euro­pie”

Nasze sukcesy

Link do strony
 • Stypendyści
 • Laureaci olimpiad i konkursów
 • Złota odznaka
 • Naukowe
 • Sportwe
 • Inne

Sprawy rodziców
...........

Z życia szkoły
Dziennik elektroniczny
Jeden procent
Kalendarz
Odpowiedzialność cywylna uczniów
Wywiadowki, konsultacje

Rada Rodziców 2017/2018

Link do strony
 • Skład rady rodziców
 • Wpłaty na Radę Rodziców
 • Regulamin Rady Rodziców (galeria)

Dziennik elektroniczny

Link do strony
 • Logowanie po raz pierwszy do systemu (link do filmu)
  https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_012-haslo.mp4
 • Jak odzyskać hasło dostępu do systemu
  https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-filmy/uonetplus/fup_013-odzyskiwanie-hasla.mp4
 • Instrukcja pierwszego logowania dla rodzica i ucznia PDF
  http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf

Wywiadówki Konsultacje

Link do strony
 • Skład rady rodziców
 • Wpłaty na Radę Rodziców
 • Regulamin Rady Rodziców (galeria)

Jeden procent

Link do strony
 • Informacja dla rodziców - Akcja 1% dla szkoły (link do takiej strony)
 • Rozlicz się bezpłatnie on-line (link zewnętrzny z numerem KRS)
  https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000064561
 • Na co przeznaczyliśmy 1 % z podatku dla szkół (jakieś skromne info na ten temat jest)